Ayak iziniz Değer Yaratsın

Ayak iziniz Değer Yaratsın

Gönüllü karbon piyasası bireylerin, kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri sonucu oluşan seragazı salımlarını gönüllü olarak azaltmalarını ve denkleştirmelerini kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuş bir pazardır.

Bu piyasalardaki süreç, Kyoto Protokolü kapsamında zorunlu olarak uygulanan Esneklik Mekanizmalarına benzer bir sürece sahiptir. Gönüllü karbon piyasasını Kyoto Protokolü kapsamındaki zorunlu süreçlerden ayıran en önemli farkların başında ise, işlem gören salım azaltımlarının ulusal yükümlülük kapsamı dışında kısacası, devletlerin belirlediği politikalar ve hedeflerden bağımsız olarak gönüllülük esasında gerçekleştirilmeleridir.

Katılım için herhangi bir sınırlama yoktur.

Karbonlarımızın değerlendireceği o kadar çok alan var ki..

İklim değişikliğinin özellikle su kaynaklarının azalması, orman yangınları, kuraklık ve çölleşme, bunlara bağlı ekolojik bozulmalara neden olacağı belirtiliyor

Bu nedenle yapılacak çalışmaların bunları dikkate alınması oldukça önemli..

Yenilenebilir enerji kaynakları güneş enerjisi, rüzgar türbinleri, biyogaz, hidroelektrik, atık depolama tesislerinde açığa çıkan metan gazının toplanması ve enerjiye dönüştürülmesi, ağaçlandırma ve enerji verimliliği gibi projelerin karbon emisyonlarının değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesindeki önemli proje kaynakları.

Temiz enerji üretimini kapsayan rüzgâr, güneş, hidro ve biyoyakıtlardan elde edilen enerji üretimi ile karbon dengeleme..

Ağaçlandırma, yeniden ağaçlandırma, okyanus-deniz ve toprak iyileştirme gibi karbon azatlım projelerimizle Yaratacağımız YUTAKLARLA yaratılacak değerlere ortak olabilrsiniz..

© Copyright 2018 Yutakco Tüm hakları saklıdır
web tasarım