Güneş Tarlaları.. Yutak Ormanlar

Güneş Tarlaları.. Yutak Ormanlar

Karbondioksiti atmosferden yutarak depolayan doğal veya insan yapımı sistemlere karbon Yutağı (Karbon havuzu ) tanımlaması yapılır.

Ormanlar da en yaygın yutak türüdür.

Ormanlar, hem diğer ekosistemlere oranla daha fazla CO2 tüketmeleri ve hem de bağladıkları karbonu çok uzun süre bünyelerinde tutmalarından ötürü, bu fenomeni önlemede en etkili araç olarak görülmektedir.

Bu amaç doğrultusunda

Orman alanlarını genişletmek, Çok yaşlı ormanları süratle gençleştirerek biyokütle üretim performanslarını arttırmak, Mevcut Karbon Havuzlarının (Yutak Alanlarının) Korunması ve Karbon Bağlama Potansiyellerinin Arttırmak, başta yangın olmak üzere, kaçak ve usulsüz kesimler ile böcek ve mantar zararlarına karşı korumak, Ormanların biyolojisine uygun silvikültürel işlemlere devam etmek durumundayız.

GÜNEŞ ENERJİSİ kurulumu ve ulaşılabilirliği kolay, çevreye etkisi asgari düzeyde olan bir yenilenebilir enerji kaynağıdır..

Ülkemizde yerel elektrik şebekelerine gelen elektrik enerjisinin büyük çoğunluğunun fosil kaynaklar ile sağlandığı da düşünüldüğünde güneş enerjisi en temiz elektrik enerjisi üretim yöntemleri arasındadır. Karbon emisyonlarımızı değerlendirebileceğimiz önemli projelerimizi burada zaman içinde tek tek anlatacağız.

Diğer bir dikkat çekecek projemiz şehir trafiğine yeni yeni girmeye başlayan ve büyük bir hızla artan ELEKTRİKLİ otomobil ve otobüslerle ilgili olacak. AB beledriyeler birliği sözleşymesine taraf olan ve 2020 yılına kadar Karbon emisyonlarını yüzde 20 azaltma vaadinde bulunan İzmir belediyesi yolcu taşımadaki filosunu tamamen elektrik otobüslere yeniledi. Çalışma diğer kentlerimizde örnek proje olarak ele alınıyor,.

© Copyright 2018 Yutakco Tüm hakları saklıdır
web tasarım