Yutakco

Yutakco

Sorun;

Giderek artan enerji ihtiyacı,

bu ihtiyacı karşılamak için tüketilen fosil yakıtlar,

bu yakıtların yarattığı emisyonlar,

ve bu emisyonların yol açtığı küresel ısınma yani iklim değişikliği

En büyük felaketi yaşıyoruz

İklim değişikliğinin tahrip edici sonuçlarından korunmak için karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik herkes her kesim üzerine düşeni yapıyor arka arkaya projeler hayata geçiyor.

Duyarlılığın en üst seviyede olduğu bu konuya biz de farklı bir düşünce ile katkıda bulunmak için yola çıkıyoruz.

  • Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği Programı’na destek vererek yaşanabilir bir dünya için katkıda bulunan,
  • Her yıl, iklim strateji ve politikalarını, sera gazı salım miktarlarını ve bu salımları azaltma hedeflerini kamuoyu ve yatırımcılara açıklayan,
  • Sera gazı salımlarına yönelik şeffaflığın sağlanmasını, toplumsal farkındalığın ve bilincin arttırılmasını hedefleyen
  • Emisyonlarını azaltmaya yönelik proje ve uygulamaları hayata geçiren,

Tüm Resmi ve özel kurum ve kuruluşlara sesleniyoruz,

YUTAKCO olarak

Yıllık, günlük aktivitelerinizden

yıllık olağan genel katılımlı toplantılarınızdan

kaynaklanan karbon emisyonlarınızın tamamına talibiz..

Karbonlarınızı bize bağışlayın.

NEDEN ?

Ayak izinizi anlamlı kılalım, kalıcı olsun uçmasın çarçur etmeyin..

Emisyonlarınızın AZALTIMI ve DENKLEŞTİRMESİ için size sunacağımız kurumunuza değer katacak, çeşitlilikleri fark yaratacak projeleri birlikte yapalım.

İster ;

Temiz enerji üretimini kapsayan rüzgâr, güneş, hidro ve biyoyakıtlardan elde edilen enerji üretimi ile karbon dengeleme..

isterseniz :

Ağaçlandırma, yeniden ağaçlandırma, okyanus-deniz ve toprak iyileştirme gibi karbon azatlım projelerimizle Yaratacağımız YUTAKLARLA yaratılacak değerlere ortak olun..

İşbirliğine her zamankinden Çok daha Fazla ihtiyacımız var..

Ülkemizde gönüllük esasına göre yapılan karbon sıfırlama çalışmalarda önceliği.

Hidroelektrik, Rüzgar, Bio -Gaz, Jeo Termal, Enerji verimliliği ve Atık Enerji üretimi alıyor.

Oysa çok daha geniş alanlarda yapabileceğimiz çalışımalar var.

Zaten bütün dünyada istenen de bu. Karbon emisyonlarının bertarafı için istenin de bu çalışmaları çeşitlendirmek.

İşte YUTAKCO² bunun için çalışacak örnek projeler üretilmesi için çalışacak

Örnek vermek gerekirse,

Özel ve önemli merkezlerimiz için güneş enerji panelleri,

kent merkezlerimizdeki ulaşım ve bu trafikten kaynaklanan karbon emisyonlarının bertaraftı için alınacak önlemler,

YUTAK ormanlar,

el atılmasını bekleyen ve her an yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan göllerimiz

Sertifikalandırılacak çalışmalar olarak gösterilebilir.

Birliktelikteki mevcut karbon emisyonu ile adımları atılacak projeler ileri yıllarda YUTAK olma özelliğini de taşıyacak.

NASIL ?

Değer yaratmak adına projemize ortak olacak kurum ve kuruluşların DENKLEŞTİRME veya AZALTIM yoluyla bertaraf edilecek Karbon emisyonları YUTAKCO Karbon Kumbarada hapsedilecek.

İster,

Karbon Saydamlık (CDP) İklim Değişikliği projesine bağlılığın gereği,

İster,

sürdürülebilirlik adına emisyonları azaltmaya yönelik proje ve uygulamalarınızda

..ve isterse,

Yıllık, günlük aktivitelerinizden, yıllık olağan genel katılımlı özel ve periyodik toplantılarınızdan kaynaklanan emisyonlar toplu olarak,

YUTAKCO ile etki alanı daha büyük daha ses getirecek ve sertifikalandırılacak proje/ projelerin gerçekleştirilmesinde değerlendirilecek.

Birden fazla proje olması halinde yapılacak proje; bağışçıların da katılacağı toplantılarla ve sitede açılacak yarışmalarla belirlenecek.

Veya bağışçı kurumun yıllık karbon emisyonları ile uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü projesi bu gruptan ayrı olarak ayrı bir ekipçe yürütülecek..

Ancak bütün bunlar 5 Haziran dünya çevre Haftası etkinlikleri içinde yer alacak özel tanıtım ve değerlendirme ve ödüllenme toplantılarında İlan edilecek.

Bütün bu çalışmalar siteden izlenebilecek.

Karbon emisyonlarını YUTAKCO ‘ya bağışlayan kurumların YUTAKCO da kendilerine ait özel bir sayfası olacak ve söz konusu çalışmaları bu özel sayfalarında yayınlanacak.

SÜREÇ Karbon Finansmanı

karbonunun YUTAKCO nun projelerinde değerlendirmeyi kabul eden kurum, YUTAKCO Proje katılım taahhütnamesini imzalayacak, ve karbonunun bedelini, her hangi bir bankada yukarıda belirtilen akış içinde değerlendirilecek projede kullanılmak üzere BLOKE EDİLECEK.

Bu bedeL YUTAKCO tarafından talep edildiğinde projeye yatırlımak üzEre gösterilecek kişi kurum ve kuruluşlara tutanak VE protokolle teslim edecektir.

Karbon Finansı nedri ? Karbon finansmanı, bir projeye sağlanan kaynak şeklinde tanımlanmaktadır. (WorldBank, 2006).Carbon Bank Toplanan karbonun ulusal değerlerde parasal değeri bu işin gerçekleşmesi için gereken Karbon finansı olacaktır. Birinken karbonun satın alınacak bedelidir.

© Copyright 2018 Yutakco Tüm hakları saklıdır
web tasarım